duminică, 15 decembrie 2013

O CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR !!!

,, Veniți, că iată acum toate sunt gata ,, (Luca 14,17)- sunt cuvintele care s-au auzit astăzi în bisericile noastre și care poate au reverberat mai mult în mintea noastră. Ce este gata? CINA! - ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU! Cine este Gazda ospitalieră - ÎNSUȘI DUMNEZEU! Suntem noi chemați la această măreață cină? Nu te îndoi, pentru tine este Cina pregătită ! răspunde acestei chemări!!! Sfântul Apostol Pavel în prima Epistolă către Timotei în capitolul 2 versetul 4 spune că Dumnezeu ,, voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului,,. CUM ? Curățându-te de păcate prin Taina Spovedaniei ,, să lepădăm lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în armura luminii,, (Romani 13, 12) și să ne ,, îmbrăcăm în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit în dreptate și în sfințenia adevărului,, (Efeseni 4, 24). IATĂ O CALE! Iar o a doua cale ÎMPĂRTĂȘANIA ,, Căci Trupul Meu este adevărata mâncare și sângele meu adevărata băutură,, Ioan cap 6, 55 .Trebuie să înțelegem această chemare ca ceva profund. Să facem cunoscut și altora bunătatea Dumnezeului nostru, în care credem. Să spunem tuturor că este loc în această împărăție pentru toți, spațiul nu este o problemă, să vestim că aici ( în Împărăția lui Dumnezeu) toate darurile Duhului Sfânt sunt pregătite așteaptă să fie primite (că tot suntem în febra cadourilor). Aceste daruri nu costă nimic! Doar iertare, bunătate, dragoste, pace. Ele nu expiră și nu se strică, termenul de valabilitate este nelimitat. Uniți prin credință, prin nădejde și prin iubire, să lucrăm pentru realizarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Și nu uita cuvintele dumnezeieștii Scripturi ,, fericit este cel ce se va ospăta în împărăția lui Dumnezeu,, ( Lc 14, 15)Dacă stai bine și te gândești, nu cred că vrei să ratezi această invitație!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu