vineri, 13 decembrie 2013

„Eu cred" - o explicare a Crezului, Sf. Nicolae Velimirovici - recomandare

„Eu cred" - aceasta este cheia pentru înţelegerea Crezului: convingerea, credinţa, vero. Episcopul Nicolae, cu clarviziunea sa spirituală, a fost capabil să înţeleagă aceasta, lată de ce meditaţiile sale asupra Crezului, Credinţa poporului lui Dumnezeu, sunt atât de valoroase. Ele trezesc în inimile credincioşilor o credinţă înfocată. Ele picură credinţă curată în sufletele însetate. Ele luminează cugetele căutătoare ale credincioşilor cu razele strălucitoare ale credinţei adevărate. Aceasta nu este o expunere didactică si rece a unor realităţi teologice rigide. Aceasta este o istorie mişcătoare ce încălzeşte inimile, a iubirii unui tată pentru copiii săi, despre iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, o iubire ce depăşeşte capacităţile noastre de înţelegere. De fiecare dată când rostim Crezul din inimă, noi de fapt confirmăm realitatea acestei iubiri. „Eu cred" că acest adevăr divin, etern şi nemuritor este realitate. „Eu cred" că acest Simbol al Credinţei divin, etern şi nemuritor a fost lăsat lumii de însuşi Dumnezeu - Izvorul a toată iubirea - pentru ca oamenii să poată cunoaşte iubirea lui Dumnezeu şi să-L iubească şi ei. „Eu cred" că aceasta este credinţa poporului ales, a celor ce poartă în sine icoana lui Dumnezeu. „Eu cred" că acesta este adevăratul înţeles al credinţei părinţilor noştri.(pag 9-10) Suntem într-o continuă alergătură și nu mai ajungem la capăt pentru că nu alergăm spre direcția care ne-ar folosi. De aceea azi îți recomand cu căldură această tâlcuire la *CREZ*, este o cărticică de buzunar, deci nu o să-ți ia mult timp să o citești, însă te vei folosi de ea multă vreme, va răspunde la multele tale frământări. Lectură cu folos!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu