miercuri, 2 august 2017

Pururea fecioria Maicii Domnului


                                             -citatat din a doua cateheză-
                   

 „În Hristos, în nașterea Sa, prin venirea Sa în lume se naște o nouă umanitate, care nu se trage nici din trup și nici din robia noastră autoimpusă față de patimi, ci din Dumnezeu. Dumnezeu Însuși se logodește cu umanitatea în persoana celui mai sublim rod al Creației Sale: Preacurata Fecioară Maria. Și prin ea, prin credința și ascultarea ei, ni-L dă pe Fiul Său Cel Unul-Născut. Noul Adam intră în lume pentru a se uni cu noi și pentru a-l ridica pe întâiul Adam care nu a fost zidit de „natură”, ci de Dumnezeu. Aceasta ajungem să credem, cu cutremur și bucurie, în cazul în care credem în Hristos și, din acest motiv, atunci când Îl acceptăm pe El ca Dumnezeu și Mântuitor, recunoaștem și pururea fecioria Maicii Sale, prin care Duhul și Iubirea cuceresc materia și legile ei”. Alexandru Schmemann, Maica Domnului, trad. Cezar Login, Patmos, Cluj-Napoca, p. 18


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu